O nas

Kim jesteśmy

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym (nie związanym z żadnym zakładem ubezpieczeń), profesjonalnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, którego zadaniem jest reprezentowanie (na mocy udzielonego pełnomocnictwa) interesów Klienta przed zakładami ubezpieczeń.

Nazwa broker ubezpieczeniowy jest nazwą zastrzeżoną dla osób, posiadających odpowiednią licencję. Działalność brokerów regulowana jest (w kluczowych kwestiach) Ustawą o działalności ubezpieczeniowej oraz Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń i podlega nadzorowi KNF.

Co oferujemy

– negocjowanie warunków ubezpieczenia (cen, zakresów, rodzajów polis, dodatków zwiększających zakres ochrony lub usprawniających proces obsługi – poprzez tzw. klauzule brokerskie),

– prowadzenie w Państwa imieniu znacznej części obsługowych czynności, związanych z posiadanymi polisami (czynności te nie angażują w takim stopniu Państwa pracowników, którzy mogą zajmować się podstawowym obszarem  działalności),

– pomoc prawną i merytoryczną w zakresie procesów likwidacyjnych,

– pomoc w zakresie identyfikacji ryzyk, jakim może podlegać prowadzona przez Państwa działalność gospodarcza i doradztwo w tym zakresie,

– przeprowadzamy także szkolenia pracowników w zakresie postępowania przy zagrożeniach, szkodach lub szkolenia z zakresu prewencji,

Przebieg obsługi brokerskiej

01

Audyt

Jeśli mamy dobrze przygotować program ubezpieczenia, musimy poznać Was i Wasze potrzeby w tym zakresie. W ramach tzw. audytu prosimy o przekazanie informacji, niezbędnych do analizy i opracowania proponowanych rozwiązań ubezpieczeniowych – w zależności od sytuacji możemy prosić o pokazanie nam, jak wyglądają budynki, procesy w prowadzonej działalności, logistyka, otoczenie firmy. Analizujemy także dotychczasowy program ubezpieczenia, aby ocenić sytuację wyjściową.

02

Identyfikacja ryzyk

Po przeprowadzonym audycie dokonujemy identyfikacji ryzyk występujących w konkretnym przypadku, w szczególności z obszaru tzw. ryzyk ubezpieczalnych, czyli takich, które mogą być zarządzane w drodze transferu ryzyka na ubezpieczycieli.

03

Doradztwo

Dwa pierwsze etapy obsługi pozwalają na przedstawienie propozycji ewentualnych działań (jeśli są konieczne) oraz strategii postępowania z zagrożeniami. Doradzamy, co możecie Państwo zrobić, aby zoptymalizować podejmowane wysiłki na ograniczenie ryzyk (lub ich skutków, jeśli ryzyka nie da się uniknąć). Optymalizacja oznacza przy tym osiągnięcie takiego rozwiązania, w którym odpowiednio wyważone są zakresy i przyjęte rozwiązania, aby obniżyć ponoszone koszty.

04

Program

Program ubezpieczenia to nie pojedyncze polisy. Programem jest przyjęta strategia zawierania polis – zarówno pod względem ich rodzajów, terminów zawarcia i przyjętych rozwiązań, jak i sposobu postępowania w czasie jego działania (np. jakie zmiany w działalności wymagają zgłoszenia ubezpieczycielowi), a także w razie wystąpienia zdarzenia szkodowego (procedury szkodowe). Program ubezpieczenia dla więszkości firm powinien być dostosowany do konkretnego przypadku – choć opracowujemy pewne „branżowe” szablony programów, to każdy z nich i tak musi być korygowany i dostosowany do wniosków, jakie możemy wysunąć w wyniku audytu, identyfikacji ryzyk i rozmów z Państwem. Nie ma dwóch takich samych firm, potrzeby zazwyczaj są również nieco inne.

05

Zawarcie umów

Po uzgodnieniu planowanego do wdrożenia programu ubezpieczenia, następuje proces zawarcia z wybranym w drodze negocjacji ubezpieczycielem (czasami kilkoma ubezpieczycielami) umów ubezpieczenia. Weryfikujemy, czy umowy są zawierane poprawnie i czy zawierają wymagane i wynegocjowane rozwiązania. Przygotowujemy odpowiednią dokumentację towarzyszącą, procedury i ewentualne narzędzia obsługowe.

06

Obsługa

Obsługa programu, to nasza pomoc w zakresie zgłąszania zmian w polisach, aktualizacji danych, wnioskownia o wystawianie stosownych dokumentów, certyfikatów, zestawień. To także – a może przede wszystkim – pomoc w składaniu roszczeń, zgłaszaniu szkód i prowadzeniu/nadzorowaniu procesu likwidacyji szkody. Pomagamy przygotować niezbędną dokumentację, czy pisma w procesie likwidacji szkody.